Scroll / swipe down for more.
 Italy Serie A 2020/21

Outright

Inter Milan
6/4
Juventus
9/4
Ac Milan
7/2
Atalanta
12/1
Napoli
14/1
Roma
16/1
Lazio
66/1
Sassuolo
200/1